Kunder

Vad kan de Wall Bemanning & Rekrytering göra för er som kund?


Långsiktiga relationer är viktiga för oss. För att du som kund ska få bästa resultat i din rekrytering, eller där du hyr in personal, kommer du att ha en och samma dedikerade kontaktperson för både rekrytering och inhyrning av personal.

Vi bidrar från början som ett professionellt bollplank i organisations- samt personalfrågor.

Vi är kända för vårt engagemang och för att vi går den extra milen för våra kunder. Det är det som utmärker oss och det är det vi inte gör avkall på i någon situation.   

Har du frågor? Ring Karin Österman de Wall på 070-778 00 06 eller mejla karin@dewallrekrytering.se.