Coaching

Inom detta område har vi etablerat ett långt och gediget samarbete med Anki Hedberg Söderström som är Professional Certified Coach - PCC (ICF) och Corporate Coach U Certified Graduate -  CCUCG- med åtta års erfarenhet inom området.

Anki har arbetat med Career Management (Outplacement/omställning i alla tjänsteled, jobbcoaching för AF, TSL/TRR), Talent Management (ledarcoaching, karriärplanering, on boarding av nya chefer).

Andra områden Anki är verksam inom är grupputveckling, personligt ledarskap, entreprenörer, spouse program för expats mm.

Här erbjuder vi samarbete och stöd i ledarskapsfrågor, karriärutvecking eller som bollplank vid behov. 


Kontakta oss